Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Ważna od 01.01.2024r.
Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Tom-Trans Krzysztof Świercz.
Tom-Trans przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie podnosniki-lubuskie.pl
Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) zamieszczamy Państwu kilka informacji, które dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Tom-Trans z siedzibą w Rzepinie  (69-110), ul.Juliusza Słowackiego 60/1, wpisana do CEiDG, numer NIP 5981253506.

Tom-Trans przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych

Tom-Trans przetwarza dane osobowe w celu dostarczania swoim Klientom towarów i usług zapewniających bezpieczeństwo informacji oraz na potrzeby przeprowadzania działań marketingowych mających na celu promowanie towarów i usług znajdujących się w portfolio Tom-Transoraz zwiększania i kształtowania świadomości bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.
Tom-Trans zbiera dane osobowe na potrzeby:

 • rejestracji zakupionych rozwiązań i usług,
 • świadczenia pomocy technicznej,
 • organizacji wydarzeń i szkoleń,
 • udostępniania wersji testowych oferowanych rozwiązań,
 •  wysyłki newsletterów.

Wykorzystanie danych osobowych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Tom-Trans. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Gromadzenie danych osobowych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Tom-Trans

Dane o charakterze nieosobowym

Tom-Trans jest zobowiązane do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Tom-Trans, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia przenośne:

 • Android
 • Safari
 • Windows Phone
 •  Blackberry
Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do Tom-Trans zawierają odnośniki do innych stron WWW. Tom-Trans nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Forex-IT.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE